Seznam prisotnih alergenov
 
(direkt. EU 1169/2011)